Beth Yw Y Wledd Symudol?

Dewch bawb! Dewch yn llu! Mae’r Wledd Symudol yn dod i’r dref!

Croeso i’r Wledd Symudol: arddangosfa deithiol o fwyd a diod, adloniant, gweithdai crefft, gweithgareddau a cherddoriaeth fyw gorau gogledd Cymru.

Bwyd a Diod – Mae pob un o’n cynhyrchwyr bwyd a diod yn lleol; y mwyaf lleol ydynt, gorau oll. Byddwch yn barod i gael eich swyno a’ch rhyfeddu gan drysorfa gudd o fwydydd bendigedig, a chymuned bwyd a diod llawn bwrlwm, ar eich stepen drws.

Cerddoriaeth ac Adloniant – Hwyl a sbri’r syrcas a mwy, gan gynnwys cerddoriaeth fyw, gweithdai arloesol a llond trol o hwyl hen ffasiwn.

Crefftau – Crefftau llaw, crefftau cartref a chrefftau gonest. Bydd doniau crefftwyr gogledd Cymru’n ddigon i’ch swyno a’ch rhyfeddu. Edmygwch, cymerwch ran a mwynhewch.