Cartref

Slam bwyd – cerddoriaeth fyw – ffair grefftau

2019 dyddiadau yn dod yn fuan

Y Wledd Symudol Gogledd Cymru – Meddyliwch am ŵyl fwyd a chymaint mwy ..byddwch yn barod i gael eich  diddanu, a’ch rhyfeddu ar y gorau sydd gan Ogledd Cymru i’w gynnig. Bwyd, diod, cerddoriaeth fyw, crefftau.

 

Dewch i ymuno â ni am y dathliad mwyaf erioed o fwyd a diod Gogledd Cymru. Hwyl i’r teulu i gyd, bwyta, yfed, cerddoriaeth fyw ac adloniant – mwynhewch wledd o ddiwrnod. Mae’n newydd, mae’n gyffrous ac mae’n gyfle i ddathlu gyda chymuned fwyd a diod fywiog gogledd Cymru.

Bwyta’n lleol – Cerddoriaeth Lleol  – Wedi’i Wneud yng Ngogledd Cymru