Gwybodaeth i Arddangoswyr

EISIAU DOD YN AELOD AC YN RHAN O’R WLEDD SYMUDOL?

Er mwyn arddangos mewn Gwledd Symudol, mae’n rhaid bod yn aelod. Mae aelodaeth o’r Wledd Symudol ar gael i gynhyrchwyr bwyd a diod sydd wedi’u lleoli yng Nghonwy, Gwynedd ac Ynys Môn. Wrth wneud cais i ddod yn aelod, mae’n rhaid dangos bod eich cynnyrch neu gynhyrchion yn tarddu ac yn cael eu cynhyrchu i raddau helaeth yn sir eich lleoliad.

Wedi i’ch aelodaeth gael ei chymeradwyo, cewch wneud cais i arddangos yn un, nifer neu bob un o ddigwyddiadau’r Wledd Symudol.

I wneud cais i ddod yn aelod, lawrlwythwch y ffurflen drwy glicio ar y ddolen.

Llenwch a llofnodwch y ffurflen, a’i dychwelyd i info@themovablefeast.org.

Cliciwch i lawrlwytho Ffurflen Aelodaeth – Y Wledd Symudol

I wneud cais am le yn un, nifer neu bob un o ddigwyddiadau’r Wledd Symudol, mae’n rhaid cyflwyno ffurflen gais wedi’i llenwi, ynghyd â dogfennau ategol, i’r trefnwyr dim hwyrach na 28 diwrnod cyn dyddiad cychwyn y digwyddiad dan sylw.

Mae pob cais yn ddibynnol ar gymeradwyaeth derfynol.

 

Polisi Amgylcheddol Grwp Bwyd Gogledd Orllewin Cymru 2019