Prosiect Addysg

Rydym ni yn y Wledd Symudol yn credu’n gryf fod angen ennyn diddordeb pobl ifanc gogledd Cymru fel eu bod yn datblygu dealltwriaeth o’u hamgylchedd lleol. Credwn fod angen eu hannog i fod yn greadigol ac i fwynhau bwyd bendigedig.

Ein Prosiect Addysg

Fel rhan o’r Wledd Symudol, rydym yn ymgysylltu ag ysgolion lleol er mwyn iddynt ddysgu am fywyd morol lleol, creu gwaith celf gwych a fydd yn addurno’r Wledd, a mwynhau coginio gyda phen-cogydd lleol.

The-Movable-Feast-North-Wales-Education-Programme

 

Celf – Gwyddoniaeth – Coginio. Fel rhan o raglen 2018, mae biolegydd môr, artist lleol a phen-cogydd lleol wedi ymuno â ni wrth inni ymweld ag ysgolion lleol. Mae canlyniad ein hymweliadau wedi bod yn rhyfeddol! Mae gennym fyrdd o faneri lliwgar y mae’r plant wedi printio delweddau o rywogaethau pysgod lleol arnynt, ac mae’r adborth o’n sesiynau (gan gynnwys y gweithdai coginio) wedi bod yn ardderchog.

 

 

The-Movable-Feast-North-Wales-Education-ProgrammeCelf. Yn seiliedig ar Gyotaku a ddatblygodd yn Japan fel ffordd i bysgotwyr gofnodi’r pysgod roeddent yn eu dal. Yn y dyddiau cyn camerâu, roedd y printiadau hyn yn darparu tystiolaeth drwy gofnodi maint ac edrychiad y pysgod a ddaliwyd. Fel rhan o raglen addysg y Wledd Symudol, mae’r plant wedi defnyddio lliain hwyliau ac inc gwrth-ddŵr i greu baneri gwych, sy’n cael eu defnyddio i addurno pob lleoliad y mae’r Wledd Symudol yn ymweld ag ef.

 

 

 

The-Movable-Feast-North-Wales-Education-ProgrammeGwyddoniaeth. Beth sy’n digwydd i’n bywyd morol lleol? Pa bysgod sydd i’w cael yn bennaf yn ein dyfroedd lleol? Gan edrych ar themâu megis bywyd morol, cynaliadwyedd a chadwyni bwyd, mae’r plant wedi edrych ar yr hyn sy’n digwydd yn nyfroedd gogledd Cymru ac o’u cwmpas.
 

 

The-Movable-Feast-North-Wales-Education-ProgrammeFood. Mae’r Wledd Symudol yn dathlu bwyd a diod lleol, ein cynhwysion a’n cynhyrchwyr, ac yn hyrwyddo’r gymuned bwyd a diod lewyrchus sydd gennym yng ngogledd Cymru. Yn ystod ein hymweliadau â’r ysgolion, mae un o’r pen-cogyddion sy’n aelod gyda ni wedi gweithio gyda’r plant i ddangos iddynt sut i goginio bwyd blasus gan ddefnyddio pysgod sydd ar gael yn lleol. Credwn ei bod yn bwysig fod y gymuned leol yn defnyddio cynhwysion lleol i greu bwyd iach, blasus sydd o fewn cyrraedd ein pobl ifanc.

 

 

 

Mae Prosiect Addysg y Wledd Symudol yn rhan allweddol o’n hethos a’n strategaeth i ddatblygu prosiect cysylltiedig lle byddwn yn cydweithio â phlant a phobl ifanc i feithrin eu dealltwriaeth o rywogaethau morol lleol ac yn mynd â nhw ar daith fwyd greadigol sy’n hyrwyddo diwylliant a bwyd gogledd Cymru.